Avārijas ar meža dzīvnieku izmaksā virs tūkstots latiem

Apdrošināšanas sabiedrība IF stāsta, ka pēdējā laikā saņēmusi vairākus pieteikumus par bojājumiem, ko radījušas sadursmes ar dzīvniekiem. Atlīdzību apmērs svārstās no 400 līdz 3000Ls. Lielākais zaudējums bija radīts SAAB maija sākumā uz ceļa starp Mazsalacu un Valmieru. Auto priekšā izskrēja meža zvērs. Tā pat ceļa posmā Valka – Valmiera stirnas ieskrēja Toyota Hiace. Zaudējumi rodas arī auto saduroties ar klaiņojošiem mājdzīvniekiem, tā Valmierā Mitsubishi Outlander priekšā izskrēja suns un nodarīja bojājumus 640 latu apmērā. Cēsu novadā Scania kravas auto sadursmē radītie zaudējumi tika novērtēti 5’846Ls apmērā.

IF šogad kopumā bija pieteikts 61 negadījums ar dzīvnieku līdzdalību. Kopējie pieteiktie zaudējumi bija par 733’551Ls. Vidēji tas veido aptuveni 1200Ls par vienu pieteikumu.

IF stāsta, kā rīkoties, ja notikusi sadursme ar dzīvnieku
Nedaudz atšķirīgas ir situācijas, automašīnai „satiekoties” ar dzīvnieku pilsētā un neapdzīvotā vietā, braucot cauri mežam. Apdzīvotā vietā sadursme var notikt ar kāda īpašumā esošu, reģistrētu mājdzīvnieku – piemēram, suni, govi, u.tml. Savukārt, ārpus pilsētas uz brauktuves visticamāk izskries meža dzīvnieks, par kuru uzskaiti rūpējas mežsaimniecības.

Automašīnai nodarītos zaudējumus sedz tikai KASKO
Jāatceras, ka OCTA ir transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ceļu satiksmes negadījumā, kas atlīdzina cietušajai pusei (trešajai personai vai trešās personas mantai) nodarītos zaudējumus.
Tādējādi, vadītāja vainas dēļ izraisītā sadursmē ar dzīvnieku (piemēram, uzbraucot uz ietves pavadā vestam dzīvniekam) OCTA var segt radušos zaudējumus dzīvnieka īpašniekam – par dzīvnieka ārstēšanu vai nāvi, ja dzīvnieks ir reģistrēts likumdošanā noteiktajā kārtībā. Auto nodarītie zaudējumi OCTA ietvaros netiek segti. Tāpat netiek segti arī dzīvniekam nodarītie zaudējumi, ja dzīvnieks nejauši izskrējis uz brauktuves.
Zaudējumus auto pēc sadursmes ar dzīvnieku, īpaši gadījumos, ja dzīvnieks izskrējis uz brauktuves, sedz tikai KASKO apdrošināšana.

Saukt vai nesaukt policiju?
Ja notikusi sadursme ar dzīvnieku, nepieciešamība iesaistīt policiju izriet no virknes normatīvo aktu, piemēram, Ministru kabineta medību noteikumiem, Ceļu satiksmes noteikumiem.
Tiesībsargus var nesaukt, ja:
– sadursmē cietis sīkdzīvnieks;
– sadursmē nav cietusi trešā persona;
– sadursmē nav cietusi trešās personas manta;
– ja transportlīdzeklim nav radušies bojājumi, ar kuriem aizliegts turpināt ceļu (piemēram, nav bojāti lukturi).

Šajos gadījumos, arī neizsaucot policiju, If Apdrošināšana saviem klientiem izmaksā KASKO atlīdzību, jo sadursme ar dzīvnieku rada specifiskus bojājumus (buktes), kas atšķiras no citām sadursmēm ar fiziskiem priekšmetiem.

Ja auto sadūries ar lielāku suni, stirnu vai alni, tas, visticamāk, nevarēs turpināt ceļu, un ir jāiesaista policija, lai fiksētu negadījumu un nodrošinātu auto evakuāciju.