Nekādu raižu par vērtīgo – tādam, mūsuprāt, ir jābūt apdrošinātāju piedāvāto produktu un pakalpojumu rezultātam. Lai to sasniegtu, mēs veltām visus spēkus nevis tikai, lai noslēgtu līgumu, bet gan lai nonāktu pie risinājuma, kas sniedz mieru un drošību.

PRIVĀTPERSONĀM

piedāvājumi Jums personīgi

UZŅĒMĒJIEM

piedāvājumi Jūsu biznesam

PRIVĀTPERSONĀM

 • Nekustamais īpašums – māja, dzīvoklis, vasarnīca, jaunbūve
 • Kustamais īpašums – mēbeles, elektropreces, sadzīves priekšmeti, hobija lietas, dārza tehnika utml.
 • Civiltiesikā atbildība – netīši radītie zaudējumi trešo personu mantai un/vai veselībai

Katram ir savi sapņi un vēlmes, vaļasprieki un hobiji, ikdiena un svētki, pareizi izvēlēta ģimenes kompleksā apdrošināšana palīdzēs negaidītā situācijā un pasargās no finansiāliem zaudējumiem, tāpēc ļaujiet mūsu profesionāļiem izvērtēt situāciju un piedāvāt risinājumus. Nav divu vienādu cilvēku tāpēc nevar būt vienādi risinājumi – ar šādu pamatdomu mēs veidojam sadarbību – ilgstošu un stabilu.

 • OCTA, Zaļās kartes
 • KASKO

Obligātā civiltiesiskā transportlīdzekļu apdrošinašana (OCTA) pasargās no izmaksām zaudējumu segšanai trešajām personām, bet zaudējumus savam transportlīdzeklim var segt brīvprātīgā sauszemes transportlīdzekļu apdrošinašana (KASKO), tāpēc ļaujiet mūsu profesionāļiem izvērtēt situāciju un piedāvāt risinājumus.

Nekļūdās tas, kurš neko nedara – šo gandrīz tautas ticējumu zinām mēs visi, bet kā pasargāt sevi no negadījumu radītajiem finansiālajiem zaudējumiem sedzot izmaksas trešajām personām par veselībai un mantai nodarītajiem kaitējumiem?

Ļaujiet mūsu profesionāļiem izvērtēt iespējamās situācijas un ieteikt pareizo veidu un segumu apdrošinot savu civiltiesisko atbildību.

 • Nelaimes gadījumu apdrošināšana
 • Dzīvības apdrošināšana
 • Veselības apdrošināšana
 • Ceļojumu apdrošinašana

Darbā, mājās, atpūtā, ceļojumā vēlamies būt veseli un drošībā, apdrošināšana nepasargās no negadījumu iestāšanās, bet radīs materiālu atbalstu gan saņemot pirmo palīdzību, gan ārstējoties. Ļaujiet mūsu profesionāļiem izvērtēt situāciju un piedāvāt risinājumus.

UZŅĒMĒJIEM

Kāpēc mēs? Eurorisk komanda veidota ar mērķi profesionāli darboties klienta labā, lai veicinātu klienta un savu attīstību, jo tikai nemitīga kustība, pieredzes veidošana, zināšanu apkopošana un to veiksmīga pielietošana sniedz morālu un materiālu gandarijumu par padarīto, kas ir pamats veiksmīgai uzņēmējdarbībai.

Jebkuru attīstību var pārsteigt negaidīts un pēkšņs notikums, kurš var apturēt, uz laiku paralizēt vai vispār iznīcināt uzņēmuma darbību. Mūsu uzdevums ir sadzirdēt, saredzēt un paredzēt, lai pēc iespējas samazinātu šādu notikumu iespējamību:

 • sniedzot profesionālu risku izvērtējumu un ieteikumus to mazināšanai
 • pamatojoties uz risku analīzi, izveidojot tai atbilstošu apdrošināšanas segumu
 • novirzot klienta laiku un enerģiju sava biznesa attīstībai, uzņemoties atlīdzību procesa regulēšanu iestājoties negadījumam.

Mūsu komandas profesionāļi apskatīs, izvērtēs, salīdzinās, izskaidros un ieteiks individuālu un atbilstošu risinājumu:

 • īpašuma apdrošināšanā
 • transporta apdrošināšanā
 • civiltiesiskajā apdrošināšanā
 • lauksaimniecības apdrošinašānā
 • personu apdrošināšanā
 • kravu un pārvadājumu apdrošinašanā.

Savstarpēja uzticēšanās ir garantija drošībai, stabilitātei un izaugsmei, tā ir viena no mūsu pamatvērtībām veiksmīgai un ilgstošai sadarbībai ar klientu.

 • Īpašumā un nomā esošais īpašums un manta (ražošanas iekārtas, produkcija, izejvielas, prece)
 • Būvniecības visu risku apdrošinašana (CAR)
 • Speciālās tehnikas apdrošināšana
 • Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana

Mēs veiksim īpašuma (ēkas, manta, iekārtas, preces, izejvielas) apskati, iepazīsimies ar nozares specifiku, sniegsim bezmaksas rekomendācijas iespējamo risku mazināšanai, izveidosim individuālu risinājumu ar nepieciešamo segumu apdrošināšanas līguma noslēgšanai. Pat vienā nozarē nav divu vienādu uzņēmumu, tāpēc nevar būt vienādi risinājumi-ar šādu pamatdomu mēs veidojam sadarbību-ilgstošu un stabilu.

Mēs zinām risinājumu, ko iesākt situācija, kad iestājies īpašuma apdrošināšanas gadījums kā sekas ir apturēta uzņēmuma darbība, bet ikdienas izmaksas palikušas – uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšanas līgums.

 • OCTA, Zaļās kartes
 • KASKO

-uzņēmuma autoparks ir cieši pakārtots uzņēmējdarbības nozarei – kādam kā pārvietošanās līdzeklis, kādam kā galvenais “darba rīks”, tomēr visus vieno viena nepieciešamība – neciest zaudējumus situācijā, kad īpašumā esošais transportlīdzeklis ir vainīgais ceļu satiksmes negadījumā, kā rezultātā ir jāatlīdzina zaudējumi trešās personas mantai un/vai veselībai. Risinājums ir obligātā civiltiesiskā transportlīdzekļu apdrošināšana (OCTA) un mēs uzņemamies atrast nozarei, transportlīdzekļu tipam un pielietojumam labāko risinājumu.

OCTA polise pasargās no izmaksām zaudējumu segšanai trešajām personām, bet zaudējumus savam transportlīdzeklim var segt brīvprātīgā sauszemes transportlīdzekļu apdrošinašana (KASKO), tāpēc ļaujiet profesionāļiem izvērtēt situāciju un piedāvāt risinājumus.

 • vispārējā civiltiesiskā atbildība
 • profesionālā civiltiesiskā atbildība (ārsti, grāmatveži utml.)
 • būvnieku visparējā civiltiesikā atbildība
 • būvniecības speciālistu profesionālā apdrošnāšana (arhitekti, būvuzraugi utml.)

Nekļūdās tas, kurš neko nedara – šo gandrīz tautas ticējumu zinām mēs visi, bet kā pasargāt sevi no negadījumu radītajiem finansiālajiem zaudējumiem sedzot izmaksas trešajām personām par veselībai un mantai nodarītajiem kaitējumiem? Ļaujiet mūsu profesionāļiem izvērtēt iespējamās situācijas un ieteikt pareizo veidu un segumu apdrošinot savu civiltiesisko atbildību. Mēs sekojam līdz Ministru kabineta noteikumiem, kuri reglamentē nozares, kuru profesionāļiem civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir obligāta un vienmēr laicīgi varēsim informēt par izmaiņām.

 • Sējumu apdrošināšana
 • Dzīvnieku apdrošināšana
 • Īpašuma apdrošināšana
 • Lauksaimniecības tehnikas apdrošināšana

Agrorisk mājas lapa: http://agrorisk.lv/

 • Nelaimes gadījumu apdrošināšana
 • Dzīvības apdrošināšana
 • Veselības apdrošināšana

Katra uzņēmuma viena no pamatvērtībām ir darbinieki – vesels, apmierināts un motivēts darbinieks ir uzņēmuma sasniegumu garants. Viens no veidiem kā parūpēties par darbinieku veselību profilakses un saslimšanas gadījumos ir veselības apdrošināšnas kartes iegāde, tāpēc atstājiet mūsu ziņā izvērtēt kas viņiem būtu nepieciešamāks, jo arī veidojot veselības apdrošināšanas līgumu svarīga ir uzņēmuma nozares izvērtēšana.

Nelaimes gadījumu apdrošināšana nepasargās no to iestāšanās, bet radīs materiālu atbalstu darbiniekam gan saņemot pirmo palīdzību, gan ārstējoties.

Jebkuram uzņēmējam mēs novēlam bez bojājumiem un laikus galapunktā nonākušu kravu. Taču reizēm neparedzētu apstākļu dēļ pārvadājums aizkavējas, tiek bojāts vai pat nozūd. Mēs parūpēsimies par piemērotāko apdrošināšanas pakalpojumu komplektu, lai jūsu kravas vai pārvadājumi tiktu aizsargāti pret zaudējumiem.